Kui jätkate siinse veebisaidi kasutamist, nõustute küpsiste kasutamisega, et saaksime teada külastusstatistikat, esitada teie huvide järgi kohandatud sisu ja võimaldada teil jagada saidi sisu suhtlusportaalides.  Lisainfot küpsiste ja nendega seotud seadistuse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast aadressil.

Taganemisõigus

Visual

Vastavalt direktiivile EC 2011/83/EU on Teil õigus oma lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma mõjuva põhjuseta.

Taganemise tähtaeg
Taganemise aega 14 päeva arvestatakse kauba kättesaamise päevast. Näiteks kui saite kauba kätte esmaspäeval 1. kuupäeval on Teil aega lepingust taganemiseks kuni esmaspäeva 15. kuupäevani. Kui tähtaeg jääb nädalavahetusele (laupäevale või pühapäevale), või riiklikele pühadele, loetakse tähtajaks järgnevat tööpäeva.

Kuidas taganeda?
Teavitage lepingust taganemisest oma Tupperware konsultanti enne taganemistähtaja möödumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult, näiteks kasutades lisatud taganemisteate standardvormi. Taganemise tähtaega on järgitud, kui saadate oma taganemisteate enne tähtaja kättejõudmist.

Mida teha kättesaadud kaupadega?
Kui olete kaubad või osa kaupadest kätte saanud, olete kohustatud need tagastama. Kaubad tuleb tagastada ilma põhjendamatu viivituseta hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate esitamise kuupäevast. Tagastamisega seotud kulud tasute Teie.

Raha tagastamine
Tagastame kõik Teilt saadud raha, seal hulgas kättetoimetamiskulud, hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil saime teate lepingust taganemisest. Tagasimakse toimub siiski kõige varem tagastatud kaupade meieni jõudmisel või kaupade tagastamise kohta dokumentatsiooni esitamisel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tagastatakse raha sama makseviisiga, mida kasutasite tehingu sooritamiseks.

Top