Kui jätkate siinse veebisaidi kasutamist, nõustute küpsiste kasutamisega, et saaksime teada külastusstatistikat, esitada teie huvide järgi kohandatud sisu ja võimaldada teil jagada saidi sisu suhtlusportaalides.  Lisainfot küpsiste ja nendega seotud seadistuse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast aadressil.

Juriidiline vastutusest taganemine

Selle veebilehe sisu ei tohi jagada, muuta, levitada, reprodutseerida, edastada või kasutada avalikul või ärilisel eesmärgil ilma Tupperware Eastern Europe kirjaliku loata. See kehtib nii teksti, piltide, heli- kui videomaterjalide kohta.

Alltoodud tingimused, sh kõik seadused ja määrused, mis on seotud veebilehe ja internetiga, kehtivad kõikidele veebilehekülje kasutajatele. Kui hangite endale ligipääsu või kasutate seda veebilehte, aktsepteerite neid tingimusi.

Kaubamärgid ja autoriõigus
Selle kodulehe kaubamärke ja materjale ei tohi kasutada ilma Tupperware Eastern Europe eelneva kirjaliku loata, kui pole antud teisiti.

Piiratud vastutus
Tupperware Eastern Europe ei vastuta otseste, kaudsete ja juhuslike kahjude eest, mis on tingitud ligipääsust veebilehele või selle kasutamisest.

Tupperware Eastern Europe ei vastuta ka võimalike kahjude eest ega hüvita arvutile viiruse poolt või muule varustusele tekitatud kahjude eest, mis on tingitud ligipääsust sellele kodulehele või selle kasutamisest, samuti materjalide, andmete, teksti, piltide, video või heli edastamisest sellelt veebilehelt või päritoluga sellelt veebikohalt.

Tingimuste muutmine
Tupperware Eastern Europe võib igal ajal käesolevaid tingimusi muuta uuendades käesolevat veebilehte. Olete kohustatud uuendusi järgima ja peate seepärast kehtivate tingimustega tutvumiseks külastama veebilehte regulaarselt.

Euroopa Komisjon on loonud vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Meil ei ole kohustust ega soovi osaleda vaidluste lahendamises tarbijavaidluste komisjoni ees.

Top